Κεντρικό Μενού
Το Καλαθι σας

Όροι χρήσης

ΟΡΟΙ ΧΡΗΣΗΣ

 

1. Όροι χρήσης

Το e-tza.gr διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί ή να αναθεωρεί ελεύθερα τους όρους και τις προϋποθέσεις των συναλλαγών από τον ηλεκτρονικό κατάστημα, οποτεδήποτε το κρίνει αναγκαίο, αναλαμβάνει δε την υποχρέωση να ενημερώνει τους καταναλωτές για οποιαδήποτε μεταβολή, μέσα από τις σελίδες του παρόντος ηλεκτρονικού καταστήματος.

Το e-tza.gr δεσμεύεται ως προς την ακρίβεια, την αλήθεια και την πληρότητα των πληροφοριών που παρατίθενται στο ηλεκτρονικό κατάστημα, τόσο όσον αφορά την ταυτότητα της εταιρίας όσο και των παρεχόμενων μέσω του ηλεκτρονικού καταστήματος, συναλλαγών. 

Το e-tza, στα πλαίσια της καλής πίστης, δεν ευθύνεται και δεν δεσμεύεται για λάθη που οφείλονται σε παραδρομή κατά την καταχώρηση των ηλεκτρονικών δεδομένων στο κατάστημα. Σε κάθε περίπτωση η επιχείρηση προτίθεται να διορθώσει άμεσα κάθε λάθος εκ παραδρομής, μόλις ειδοποιηθεί τηλεφωνικώς ή μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου εκ μέρους του καταναλωτή.

 

2. Περιορισμός ευθύνης

Το e-tza.gr στα πλαίσια των συναλλαγών του από το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για ζημιές που τυχόν προκύψουν από την εκτέλεση ή μη των παραγγελιών ή από την καθυστέρηση εκτέλεσης, για οποιαδήποτε αιτία. Το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-tza.gr ουδεμία εγγύηση μπορεί να παράσχει για τη διαθεσιμότητα των προϊόντων, αλλά αναλαμβάνει να ενημερώνει έγκαιρα τους πελάτες περί της μη διαθεσιμότητας.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα παρέχει το περιεχόμενο (λ.χ. πληροφορίες, ονόματα, φωτογραφίες, απεικονίσεις), τα προϊόντα και τις υπηρεσίες που διατίθενται μέσω του διαδικτυακού τόπου όπως ακριβώς έχουν. Σε καμία περίπτωση το e-tza.gr δεν ευθύνεται αστικώς ή ποινικώς για οποιαδήποτε ζημία (θετική ή αποθετική, η οποία ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, διαζευκτικά ή/και σωρευτικά συνίσταται σε απώλεια κερδών, δεδομένων, διαφυγόντα κέρδη, χρηματική ικανοποίηση κλπ.) που τυχόν θα υποστεί επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος ή τρίτος από αιτία που έχει σχέση με τη λειτουργία ή μη ή/και τη χρήση του διαδικτυακού τόπου ή/και σε αδυναμία παροχής υπηρεσιών ή/και προϊόντων ή/και πληροφοριών που διατίθενται από αυτόν ή/και από τυχόν μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

Όλο το περιεχόμενο του ηλεκτρονικού καταστήματος, συμπεριλαμβανομένων και των διακριτικών τίτλων, σημάτων, εικόνων, γραφικών, φωτογραφιών, σχεδίων, κειμένων κ.λ.π. αποτελεί την πνευματική ιδιοκτησία της e-tza.gr και προστατεύεται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, μεταφορά ή δημιουργία παράγωγης εργασίας με βάση το περιεχόμενο αυτό ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό παροχέα του ηλεκτρονικού καταστήματος.

Η αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης έγγραφης συναίνεσης του διαχειριστή e-tza.gr ή οιουδήποτε άλλου δικαιούχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Τα ονόματα, εικόνες, λογότυπα και διακριτικά γνωρίσματα που αντιπροσωπεύουν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-tza.gr ή τρίτα μέρη και τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες τους, είναι αποκλειστικά σήματα του e-tza.gr ή τρίτων μερών προστατευόμενα από τους σχετικούς νόμους περί εμπορικών σημάτων.

Η εμφάνισή τους στον διαδικτυακό τόπο δεν θα πρέπει κατά κανένα τρόπο να εκληφθεί ως μεταβίβαση ή εκχώρηση άδειας ή δικαιώματος χρήσης τους.

 

3. Ευθύνη Χρήστη

Οι χρήστες συμφωνούν και αναλαμβάνουν να μη χρησιμοποιούν το ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-tza.gr για:

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που είναι παράνομο για οποιοδήποτε λόγο, προκαλεί παράνομη προσβολή και βλάβη στην e-tza.gr ή σε οποιονδήποτε τρίτο είτε προσβάλλει την εμπιστευτικότητα ή το απόρρητο πληροφοριών οιουδήποτε προσώπου.

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου που προκαλεί προσβολή των χρηστών ηθών, κοινωνικών αξιών, της ανηλικότητας κ.λ.π..

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης σύμφωνα με το νόμο ή τις εν ισχύ συμβάσεις (όπως εσωτερικές πληροφορίες, ιδιοκτησιακές και εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος εργασιακών σχέσεων ή που καλύπτονται σε συμφωνίες εμπιστευτικότητας).

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων.

 • αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με email ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,

 • ηθελημένη ή αθέλητη παράβαση της ισχύουσας νομοθεσίας ή των διατάξεων, παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο, συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες. 

 

4. Σύνδεσμοι σε αυτόν τον δικτυακό τόπο

Οι σύνδεσμοι σε αυτόν τον χώρο, θα σας επιτρέψουν να αποχωρήσετε από την ιστοσελίδα. Οι συσχετιζόμενες ιστοσελίδες δεν βρίσκονται υπό τον έλεγχο του e-tza.gr και το e-tza.gr δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για τα περιεχόμενα οποιασδήποτε συσχετιζόμενης ιστοσελίδας ή οποιουδήποτε συνδέσμου που περιλαμβάνεται σε μία συσχετιζόμενη ιστοσελίδα, ή οποιωνδήποτε αλλαγών ή ενημερώσεων σε τέτοιες ιστοσελίδες.

Η e-tza.gr δεν ευθύνεται για τις εκπομπές του δικτύου ή για την οιασδήποτε μορφής μετάδοση που λαμβάνεται από οποιαδήποτε συνδεδεμένη ιστοσελίδα. Το e-tza.gr σας παρέχει αυτούς τους συνδέσμους μόνο ως διευκόλυνση και η συμπερίληψη οποιουδήποτε συνδέσμου δεν υποδηλώνει την έγκριση από το e-tza.gr της ιστοσελίδας.

 

5. Διαθεσιμότητα προϊόντων

Το e-tza.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα συνδεδεμένο online με τα φυσικά καταστήματα ΤΖΑ στην Βέροια. Τα προϊόντα που παρουσιάζονται στον online κατάλογό μας είναι αυτά που έχουν διαθέσιμο υπόλοιπο στα φυσικά καταστήματά μας. Παρόλα αυτά σε περίπτωση λανθασμένου υπολοίπου τεμαχίων μπορεί να υπάρξει πρόβλημα διαθεσιμότητας στο απόθεμα ή σε κάποιο συγκεκριμένο σχέδιο.

Σε περίπτωση μη διαθεσιμότητας ενός προϊόντος σε καταχωρισμένη παραγγελία θα επικοινωνήσουμε τηλεφωνικά και θα σας αποστείλουμε μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου προς ενημέρωσή σας για την τροποποίηση ή την ακύρωση της παραγγελίας σας.

Εφόσον έχει επιλεγεί ο τρόπος πληρωμής μέσω αντικαταβολής η αποστολή είτε ακυρώνεται είτε αποστέλλονται τα υπόλοιπα προϊόντα που μπορεί να έχετε επιλέξει με κανονική χρέωση.

Αν η πληρωμή έγινε ηλεκτρονικά μέσω πιστωτικής χρεωστικής κάρτας ή PayPal τότε θα σας επιστραφεί το συνολικό ποσό της αξίας μέσω διαδικασίας refund στην κάρτα ή στην PayPal ή με τραπεζικό έμβασμα στον λογαριασμό IBAN που θα μας υποδείξετε. Η διαδικασία refund μπορεί να χρειαστεί κάποιες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί και αυτό είναι θέμα της κάθε αντίστοιχης τράπεζας.

ΠΡΟΣΟΧΗ αν το απόθεμα του κωδικού που έχετε επιλέξει είναι πολύ μικρό ενδέχεται να υπάρχει πρόβλημα διαθεσιμότητας.

Πριν από κάθε αποστολή θα υπάρξει τηλεφωνική επικοινωνία και αποστολή μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για επιβεβαίωση της εκάστοτε παραγγελίας.

 

6. Συσκευασία Δώρου

Η αποστολή των προϊόντων γίνεται μέσα σε σακούλα για την περιοχή της Βέροιας. Για τις αποστολές σε όλη την Ελλάδα τα προϊόντα είναι τυλιγμένα με φυσαλίδες και μετά μέσα σε σακούλα είτε του καταστήματος μας είτε της μεταφορικής courrier. (Η αποστολή σε σακούλα αποστέλλεται για το δυνατότερο μικρό ογκομετρικό βάρος και ελαχιστοποίηση του κόστους μεταφοράς ώστε να μην επιβαρυνθεί επιπλέον ο πελάτης λόγο του όγκου).

Έκτος των παραπάνω που αφορούν την συσκευασία αποστολής υπάρχει και δυνατότητα επιπλέον Συσκευασίας Δώρου. Η συσκευασία δώρου περιλαμβάνει την συσκευασία των δώρων σας με χαρτί περιτυλίγματος χρώματος έντονο κόκκινο όπου υπάρχουν μεταξύ διαφόρων unisex σχεδίων και η μακέτα του καταστήματος μας. Η παροχή αυτή είναι εντελώς δωρεάν από εμάς προς όλους τους πελάτες μας, εφόσον μας ζητηθεί.

Οι πασχαλινές παιχνιδολαμπάδες και οι λαμπάδες δεν τυλίγονται καθώς η συσκευασία τους τις περισσότερες φορές είναι συσκευασία δώρου. Επιπλέον δεν τυλίγονται αποκριάτικες στολές, σχολικές τσάντες, ποδήλατα και ογκώδη αντικείμενα.

Η συσκευασία των δώρων δεν είναι δεδομένη, θα πρέπει υποχρεωτικά να ζητηθεί από εσάς με αναγραφή στα σχόλια της παραγγελίας σας κατά την ολοκλήρωση της παραγγελία στο ηλεκτρονικό ταμείο.

 

7. Όροι Αποστολών – Τιμές

 • Οι αποστολές των προϊόντων γίνονται με εταιρία ταχυμεταφοράς και το κόστος ορίζεται σε χερσαίο προορισμό ή σε νησιωτικό προορισμό εντός Ελλάδας.

 • Η πληρωμή με αντικαταβολή χρεώνεται με επιπλέον 2.50 ΕΥΡΩ.

 • Η μέση διάρκεια αποστολής είναι από μία (1) έως (5) μέρες (σε φυσιολογικές συνθήκες) ανάλογα με την περιοχή και την διαθεσιμότητα των επιλεγμένων προϊόντων. 

 • Το κόστος ορίζεται πανελλαδικά για προϊόντα έως τρία (3) κιλά στην τιμή των 3,50 ΕΥΡΩ.

 • Τα δωρεάν μεταφορικά, αν υπάρχουν, αφορούν για παραγγελίες που το συνολικό βάρος των προϊόντων δεν ξεπερνάει τα τρία (3) κιλά.

 • Το κάθε επιπλέον κιλό (είτε ογκομετρικό είτε κανονικό) χρεώνεται με 1,00 ΕΥΡΩ.

 • Το κόστος μεταφοράς περιλαμβάνει και ΦΠΑ 24%.

 • Ως βάρος θεωρείται το ογκομετρικό βάρος το οποίο χρησιμοποιείται από τις εταιρείες ταχυμεταφορών (courier)/μεταφορικές εταιρείες και υπολογίζεται με βάση το (μήκος Χ ύψος Χ πλάτος)/ συντελεστή μετατροπής.

 • Αν τα προϊόντα τα οποία έχετε επιλέξει είναι έως τρία (3) κιλά, η αποστολή θα γίνει απευθείας. Αν το βάρος ή o όγκος των επιλεγμένων προϊόντων είναι μεγάλο, τότε η αποστολή γίνεται με μεταφορική εταιρία και ύστερα από επικοινωνία μαζί μας ώστε να συμφωνηθούν οι λεπτομέρειες αποστολής. Στην περίπτωση αυτή ο τρόπος πληρωμής μπορεί να είναι μόνο μέσω κατάθεσης σε τραπεζικό λογαριασμό ή με χρέωση της χρεωστικής/πιστωτικής κάρτας σας.

 

 

 

8. Περιορισμός Ευθύνης Αποστολών

Οι αποστολές των εμπορευμάτων γίνονται με συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών (courier) ή μεταφορικές εταιρείες και όχι από εργαζόμενους στο ίδιο το ηλεκτρονικό κατάστημα. Το e-tza ευθύνεται σε ότι αφορά τους χρόνους παράδοσης μόνο για το διάστημα εκείνο από την στιγμή της λήψης της ολοκληρωμένης παραγγελίας του πελάτη μέχρι και την παράδοση αυτής στην συνεργαζόμενη εταιρία μεταφορών.

Οι συνεργαζόμενες εταιρείες ταχυμεταφορών (courier)/μεταφορικές εταιρείες είναι υπεύθυνες για την παράδοση των δεμάτων στον κάθε πελάτη. Οι εταιρείες ταχυμεταφορών (courier)/μεταφορικές εταιρείες έχουν την ευθύνη για τυχόν καθυστερήσεις, για εκάστοτε λόγο και όχι το ηλεκτρονικό κατάστημα, όπως είναι αυτονόητο.

Το προϊόντα ταξιδεύουν για λογαριασμό του πελάτη. Ουδεμία ευθύνη φέρουμε για τους χρόνους μεταφοράς από τις μεταφορικές εταιρίες. Πρόθεση μας είναι να παραδίδουμε την παραγγελία σας στην μεταφορική, εντός είκοσι τεσσάρων (24) εργάσιμων ωρών (το πετυχαίνουμε υπό φυσιολογικές συνθήκες σε ποσοστό 98%).

 

9. Δικαίωμα Υπαναχώρησης

Σύμφωνα με το άρθρο 3ε Ν. 2251/1994 περί Προστασίας του Καταναλωτή, ο καταναλωτής διαθέτει προθεσμία δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών για να υπαναχωρήσει από την σύμβαση, χωρίς να αναφέρει τους λόγους και χωρίς καμία επιβάρυνση πέραν των εξόδων αποστολής. Η προθεσμία των δεκατεσσάρων (14) ημερών, ξεκινά από τη στιγμή που ο καταναλωτής, παρέλαβε το προϊόν ή τα προϊόντα.

Πριν από την λήξη της προθεσμίας υπαναχώρησης, ο καταναλωτής θα πρέπει να μας ενημερώσει για την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση. Προς τον σκοπό αυτό, ο καταναλωτής δύναται:

α) είτε να χρησιμοποιήσει το υπόδειγμα εντύπου υπαναχώρησης που παρατίθεται στο τμήμα Β του Παραρτήματος του Ν. 2251/1994.

β) είτε να κάνει οποιαδήποτε άλλη σαφή δήλωση που να παρουσιάζει την απόφασή  του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση.

Ο καταναλωτής έχει κάνει χρήση του δικαιώματος υπαναχώρησης εντός της προθεσμίας υπαναχώρησης, εάν η ανακοίνωση περί άσκησης του δικαιώματος υπαναχώρησης αποσταλεί από τον καταναλωτή σε εμάς, πριν από τη λήξη της προθεσμίας.

Ο καταναλωτής φέρει το βάρος της απόδειξης ότι άσκησε το δικαίωμα υπαναχώρησης.

Ο καταναλωτής οφείλει μετά την υπαναχώρηση, να μας επιστρέψει τα αγαθά σε άριστη κατάσταση, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία μας ανακοίνωσε την απόφασή του να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση σύμφωνα με το άρθρο 3ζ. Η προθεσμία τηρείται εάν ο καταναλωτής στείλει πίσω τα αγαθά πριν από την εκπνοή της προθεσμίας των 14 ημερολογιακών ημερών. Ο καταναλωτής επιβαρύνεται μόνο με το άμεσο κόστος επιστροφής των αγαθών.

Επιστρέφουμε κάθε πληρωμή που λάβαμε από τον καταναλωτή, χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση και οπωσδήποτε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την ημέρα κατά την οποία ενημερωθήκαμε για την απόφαση του καταναλωτή να υπαναχωρήσει από τη σύμβαση δυνάμει του άρθρου 3ζ του Ν. 2251/1994. Θα προβούμε στην επιστροφή χρημάτων χρησιμοποιώντας τα ίδια μέσα πληρωμής με εκείνα που ο καταναλωτής χρησιμοποίησε για την αρχική συναλλαγή. Αυτό θα γίνει με την παραλαβή των εμπορευμάτων και εφόσον αυτά δεν φέρουν φθορές από οποιαδήποτε χρήση του πελάτη.

Δεν επιστρέφουμε πρόσθετες δαπάνες παράδοσης, εάν ο καταναλωτής ρητώς είχε επιλέξει τρόπο παράδοσης άλλο από τον φθηνότερο τυποποιημένο τρόπο παράδοσης που προσφέρουμε.

Ο καταναλωτής ευθύνεται για τυχόν μείωση της αξίας των αγαθών μόνο ως αποτέλεσμα της διαχείρισης των αγαθών άλλης πλην εκείνης που είναι αναγκαία για τη διαπίστωση της φύσης, των χαρακτηριστικών και της λειτουργίας των αγαθών.

Η για οποιονδήποτε λόγο άρνηση του πελάτη να παραλάβει την παραγγελία του εκ μέρους της εταιρείας ταχυμεταφορών (courier)/μεταφορικής εταιρείας, δεν αποτελεί άσκηση του δικαιώματος υπαναχώρησης αλλά περιάγει αυτόν σε υπερημερία δανειστή (άρθρα 349 επ. ΑΚ). Σε αυτήν την περίπτωση δεν επιστρέφουμε το τίμημα και ο πελάτης ευθύνεται με το σύνολο των επιπλέον δαπανών που απαιτούνται για την επιστροφή της παραγγελίας προς το κατάστημά μας.

 

 

 

 

10. Όροι επιστροφών

 

Α. Μη ελαττωματικά προϊόντα

Σε περίπτωση που θέλετε να υπαναχωρήσετε από τη σύμβαση και να επιστρέψετε ένα είδος ή ολόκληρη την παραγγελία σας, θα πρέπει να μας ενημερώσετε μέσω της φόρμας επιστροφών ή στέλνοντας μας email στο orders@e-tza.gr και αναφέροντας μας ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο, ημερομηνία παραλαβής, αριθμό παραγγελίας τα τυχών προβλήματα ή την επιθυμία σας.

 

Β. Ελαττωματικά προϊόντα

Αν διαπιστωθεί οποιοσδήποτε πρόβλημα στο προϊόν (DOA dead on arrival) θα πρέπει να επικοινωνήσετε άμεσα μαζί μας με τους παραπάνω τρόπους ενημερώνοντας μας απαραίτητα γραπτώς για το πρόβλημα που αντιμετωπίζετε. Θα προσπαθήσουμε πρώτα τηλεφωνικά να καταλάβουμε το πρόβλημα και αν δεν μπορούμε να το λύσουμε τότε θα περάσουμε στην λύση της επιστροφής σύμφωνα με την καθοδήγηση μας και φυσικά με δικά μας έξοδα παραλαβής και εκ νέου αποστολής.

Αν το προϊόν που επιστράφηκε αποδειχθεί ότι δεν είχε κάποιο κατασκευαστικό πρόβλημα αλλά δεν ακολουθήθηκαν σωστά οι οδηγίες χρήσης του τότε η επαναποστολή θα περιλαμβάνει τα έξοδα παραλαβής, τα έξοδα της αποστολής αλλά και το κόστος της αντικαταβολής αυτών. (Το λιγότερο 7,50 ΕΥΡΩ για προϊόντα με βάρος έως τρία (3) κιλά)

Θα σας καθοδηγήσουμε είτε γραπτώς είτε τηλεφωνικά πως θα αντιμετωπίσουμε το κάθε πρόβλημα ή επιθυμία σας.

 • Επιστροφές ελαττωματικών προϊόντων προς το κατάστημα με δική μας χρέωση, γίνονται αποκλειστικά και μόνο με τις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών (courier) που θα σας υποδείξουμε και μόνο εφόσον εγκριθεί το αίτημα της επιστροφής από εμάς.

 • Σε καμία απολύτως περίπτωση δεν δεχόμαστε επιστροφές ειδών χωρίς πρώτα να γίνει γραπτή ενημέρωση μας (Φόρμα επιστροφής). Μετά από την έγκριση μας για την επιστροφή, θα πρέπει απαραιτήτως να επιλεχθεί μια από τις συνεργαζόμενες εταιρίες ταχυμεταφορών (courier).

 • Υπάρχει δυνατότητα να ενημερώσουμε εμείς την μεταφορική προκειμένου να έλθει και να παραλάβει το δέμα.

 

 • Οι εταιρίες ταχυμεταφορών (courier) που συνεργαζόμαστε είναι: SPEEDEX COURIER και ΕΛΤΑ COURIER. Για προϊόντα μεγάλου όγκου θα σας ενημερώσουμε εμείς πως θα γίνει η μεταφορά μέσω πρακτορείου μεταφορών.

 • Επιστροφές για τις οποίες δεν έχει ακολουθηθεί η παραπάνω διαδικασία δεν θα παραλαμβάνονται καθόλου από εμάς και θα επιστρέφουν στον αποστολέα χωρία καμία προειδοποίηση.

 • Επιστροφές είναι διαθέσιμες για δεκατέσσερεις (14) ήμερες από την ημερομηνία Παραλαβής.

 

11. Προσφορές - Εκπτώσεις

Προσφορές που γίνονται εποχιακά για ορισμένα προϊόντα και μόνο, δεν υπόκεινται επιπλέον και σε εκπτώσεις κουπονιών.

Οι προσφορές σε συγκεκριμένα είδη δεν επιδέχονται επιπλέον έκπτωση και η όποια έκπτωση θα αφαιρείται πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας στα είδη αυτά. Σε όλα τα υπόλοιπα είδη που μπορεί να επιλέξατε η όποια έκπτωση μέσω κουπονιού ισχύει κανονικά.

Σε όλους τους πελάτες που θα γίνουν μέλη μας, τους αποστέλλετε email καλωσορίσματος με κωδικό κουπονιού έκπτωσης -5% από την αξία των προϊόντων. Ο κωδικός καταχωρείται απαραιτήτως από την ίδιο τον πελάτη και μόνο αν είναι συνδεμένος με τον λογαριασμό του. Όχι σε αγορές ως επισκέπτης.

 

Εξαιρέσεις επί των προσφορών – εκπτώσεων

 • Όλες οι εκπτώσεις εφαρμόζονται και αφορούν τις αγορές εξολοκλήρου μέσω του eshop και μέσω του προσωπικού σας λογαριασμού! (Όχι μέσω τηλεφωνικών παραγγελιών).

 • Οι εκπτώσεις και προσφορές εφαρμόζονται μόνο με την εισαγωγή κωδικών κουπονιών από τον πελάτη στην διαδικασία του checkout στο ηλεκτρονικό ταμείο.

 • Καμία έκπτωση ή προσφορά του eshop e-tza.gr δεν ισχύει για αγορές τοπικά από τα φυσικά καταστήματα μας.

 • Υπάρχει περίπτωση οι τιμές του eshop e-tza.gr να είναι διαφορετικές από τις τιμές των φυσικών καταστημάτων. Τα φυσικά καταστήματα δεν έχουν κοινή πολιτική τιμών με το ηλεκτρονικό κατάστημα.

 • Οι προσφορές στο e-TZA.gr είναι συνεχείς και προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο ανταγωνιστικοί γίνεται. Οι προσφορές μπορεί να αλλάζουν συνεχώς χωρίς καμία προηγούμενη προειδοποίηση. Οι τιμές προσφορών ισχύουν μόνο κατά την στιγμή της παραγγελίας σας και δεν σημαίνει ότι η τιμή που βρήκατε θα είναι ίδια σε επόμενο χρόνο ακόμα και να υπάρχει χρονική διορία της κάθε προσφοράς.

 

12. Προσωπικά Δεδομένα - Απόρρητο Συναλλαγών

Τα στοιχεία των χρηστών (όνομα, επάγγελμα, ηλεκτρονική διεύθυνση, διεύθυνση κατοικίας, σταθερό τηλέφωνο, κινητό τηλέφωνο κλπ.) και των συναλλαγών των χρηστών του ηλεκτρονικού καταστήματος θεωρούνται απόρρητα, όπως και στις συνήθεις συναλλαγές σε εμπορικό κατάστημα.

Οι χρήστες κατά την παροχή των στοιχείων τους στα πλαίσια των συναλλαγών τους όπως και με το παρόν, θα ενημερώνονται από το e-tza.gr και συναινούν και αποδέχονται την επικείμενη επεξεργασία των στοιχείων αυτών προσωπικών δεδομένων, για τις ανάγκες της ομαλής και ευχερούς μεταξύ των μερών συναλλαγής.

Επίσης και με τον παρόν γνωστοποιείται η ύπαρξη του δικαιώματος πρόσβασης και του δικαιώματος εναντίωσης του άρθρου 12 και 13 του Ν. 2472/1997. Βεβαιώνεται ότι μόνο εξουσιοδοτημένοι υπάλληλοι έχουν πρόσβαση στις πληροφορίες των συναλλαγών και μόνο όποτε αυτό είναι αναγκαίο, π.χ. για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών. Κατά τα λοιπά η e-tza.gr δεσμεύεται να μην αποκαλύψει τα στοιχεία των πελατών και των συναλλαγών τους, εκτός αν έχει έγγραφη εξουσιοδότηση από τους ίδιους, ή αυτό επιβάλλεται από δικαστική απόφαση ή απόφαση άλλης δημόσιας αρχής. Τα προσωπικά δεδομένα που δηλώνονται στο ηλεκτρονικό κατάστημα με το εμπορικό σήμα e-tza.gr χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από αυτό ή συνεργαζόμενες με αυτό επιχειρήσεις, με σκοπό την υποστήριξη, προώθηση και εκτέλεση της συναλλακτικής σχέσης. Το σύνολο των εγγράφων και ηλεκτρονικών στοιχείων που θα ανταλλαχθούν μεταξύ των μερών στα πλαίσια της πώλησης θα τηρούνται από το e-tza.gr.

Ο πελάτης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά εφόσον το επιθυμεί και να ζητήσει την ολική διαγραφή τους.

Το ηλεκτρονικό κατάστημα e-tza δεν αποθηκεύει και δεν κρατάει τα στοιχεία πιστωτικών καρτών των πληρωμών. Όλες οι πληρωμές με καρτες μεταφέρονται σε ασφαλές περιβάλλον της εκάστοτε επιλεγμένης παρόχου πληρωμής. 

Τα φορολογικά Στοιχεία του ηλεκτρονικού καταστήματος e-tza.gr:

Επωνυμία : ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ ΦΩΤΕΙΝΗ

ΑΦΜ : 040777075

ΔΟΥ : ΒΕΡΟΙΑΣ

Έδρα : ΝΠΟ ΒΕΡΟΙΑΣ ΝΑΟΥΣΑΣ, ΒΕΡΟΙΑ

Επάγγελμα : εμπορία παιχνιδιών και συναφών ειδών

Αριθμός ΓΕΜΗ :20926626000